Zoberie vám pracovné miesto robot?

V blogu Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest som písal o prognózach, podľa ktorých do roku 2022 zanikne celosvetovo viac ako 75 miliónov pracovných miest. Zavádzanie nových technológií, automatizácia a umelá inteligencia, ktoré zánik pracovných miest spôsobia, zároveň vytvoria 133 miliónov nových pracovných miest.

Nové technológie nahradia najmä zamestnancov pracujúcich na pozíciách s rutinne opakujúcimi sa činnosťami. Naopak, pracovné pozície, ktoré vyžadujú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, empatiu, kognitívne, sociálne alebo emočné zručnosti a schopnosti budú na vzostupe.

Štúdia Oxfordskej univerzity priniesla už pred niekoľkými rokmi prehľad vybraných pracovných miest, ktoré sú najviac ohrozené automatizáciou:

Pozrite si celú tabuľku na telegraph.co.uk.

 

Výzva, na ktorú treba byť pripravený – Slovensko je jedna z krajín najviac ohrozených automatizáciou

Neverím v ekonomický prepad a domnievam sa, že automatizácia zvýši kvalitu života a umožní nám pracovať na úlohách, ktoré budú kreatívne a zmysluplné.

Problémom však je, že nové technológie prichádzajú rýchlo a štáty, firmy a zamestnanci sa nestíhajú prispôsobiť. Podľa OECD je Slovensko jedna z krajín, ktorá môže byť najviac ohrozená automatizáciou.

Aby nestratili svoju prácu, bude podľa prognóz potrebovať do roku 2022 preškolenie a zvýšenie kvalifikácie celosvetovo najmenej 54 % všetkých súčasných zamestnancov.

Súčasný školský systém na Slovensku nedokáže pripraviť študentov na trh práce. Neformálne a celoživotné vzdelávanie, ktoré by dokázali zaplniť medzery vo formálnom vzdelávaní, nie sú dostatočne rozšírené a uznávané (prečítajte si: Prichádza búrka – potrebujeme zručnosti, nie tituly).

 

 

Ešte alarmujúcejšie je, že na Slovensku máme najvyšší počet mladých ľudí z V4, ktorí nepracujú a nie sú zapojení ani do žiadneho vzdelávania.

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky: Krajiny Vyšehradskej skupiny 2019 (slovak.statistics.sk)

 

Ako sa stať na pracovnom trhu budúcnosti nenahraditeľným?

Najlepším spôsobom, ako sa stať na pracovnom trhu budúcnosti nenahraditeľným, je rozvíjať svoje zručnosti v oblastiach, ktoré nebudú vedieť stroje efektívne riešiť.

V nasledujúcich rokoch budú zamestnávatelia vyžadovať od svojich zamestnancov najmä mäkké zručnosti (soft-skills). Patria medzi nich komunikačné a prezentačné schopnosti, kreativita, tímová práca, zvládanie konfliktných situácií, kritické myslenie a pod.

Pri workshopoch, školeniach a podujatiach, ktoré organizujeme pre mladých ľudí v Iuvente, UEF alebo JEFe kladiem vždy dôraz na tri kľúčové zručnosti, ktoré umožnia mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce v nasledujúcich rokoch: komplexné riešenie problémov, kritické myslenie a kreativita.

Kreativita si vyžaduje intuíciu a improvizáciu, ktorú stroje nevedia napodobniť. Kritické myslenie znamená pochopiť informácie v širokých súvislostiach, prepájať a interpretovať fakty, skúmať ich logiku a motívy. Komplexné riešenie problémov, ktoré nie sú presne definované, si tiež vyžaduje kreativitu, predstavivosť a prepojenie znalostí z mnohých odborov.

Počítač dokáže efektívne pracovať na jasne definovaných úlohách. Nedokáže však pochopiť, prečo umelec namaľoval obraz alebo zložil skladbu určitým spôsobom. Len človek vie vnímať krásu a harmóniu umeleckého diela. Počítač nebude ešte dlho vedieť pracovať ani tam, kde sa vyžaduje empatia, líderské schopnosti alebo schopnosť presvedčiť ľudí okolo seba…