Nezařazené

Mládežnícke parlamenty na Slovensku: výsledky prieskumu v obciach a mestách

Posted on

Slovensko má takmer 3000 miest a obcí, ale pôsobí v nich len približne 30 mládežníckych parlamentov, ktoré aktívne spolupracujú so samosprávou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v predchádzajúcich mesiacoch. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 600 miest a obcí z celého Slovenska. Ďalších 38 obcí a miest zapojených do prieskumu uvažuje o založení mládežníckeho parlamentu […]

Nezařazené

Petržalka chce intenzívnejšie zapojiť mládež do rozhodovania o mestskej časti. Vzniká mládežnícky parlament

Posted on

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili na svojom zasadnutí vznik Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý bude poradným orgánom starostu a zastupiteľstva mestskej časti. Mládežnícky parlament bude otvorený mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú alebo pôsobia v Petržalke a dovŕšili 15 rokov. Oficiálne by mal začať pracovať od novembra 2020. Najdôležitejšie bolo, aby sme hneď od začiatku spolupracovali s mladými […]

Nezařazené

Prichádza búrka – potrebujeme zručnosti, nie tituly

Posted on

Viac ako polovica študentov, ktorí dnes nastupujú do školy, bude pracovať v zamestnaniach, ktoré zatiaľ neexistujú. Tituly a vedomosti získané v systéme formálneho vzdelávania dodávajú falošný pocit bezpečia a ilúziu, že nadobudnuté vedomosti vydržia navždy. Nie je to pravda. Vedomosti sú často zastaralé už v čase ich získania a formálne školstvo tak, ako je v […]

Nezařazené

Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest

Posted on

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania. Prichádzajúca priemyselná revolúcia bude mať obrovský vplyv na globálnu pracovnú silu. Stroje a umelá inteligencia budú zvyšovať svoj podiel v priemysle a podiel ľudskej práce klesne do roku […]

Nezařazené

Zoberie vám pracovné miesto robot?

Posted on

V blogu Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest som písal o prognózach, podľa ktorých do roku 2022 zanikne celosvetovo viac ako 75 miliónov pracovných miest. Zavádzanie nových technológií, automatizácia a umelá inteligencia, ktoré zánik pracovných miest spôsobia, zároveň vytvoria 133 miliónov nových pracovných miest. Nové technológie nahradia najmä zamestnancov pracujúcich na pozíciách […]