Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Prichádzajúca priemyselná revolúcia bude mať obrovský vplyv na globálnu pracovnú silu. Stroje a umelá inteligencia budú zvyšovať svoj podiel v priemysle a podiel ľudskej práce klesne do roku 2025 zo súčasných 71 % na 58 %. Stane sa to, čo sa stalo pri všetkých technologických revolúciách v minulosti, tá súčasná revolúcia sa bude odlišovať len tempom a rozsahom, ktorý nemá v dejinách obdobu.

 

 

Dobrá správa je, že rovnako ako v minulosti, nové technológie aj dnes vytvoria nové možnosti. Aj keď sa 70 miliónov miest úplne zmení alebo zanikne, očakáva sa vznik 133 miliónov nových pracovných miest prispôsobených novej deľbe práce medzi strojmi a ľuďmi. Podľa prieskumu takmer 40 % globálnych spoločností predpokladá, že vďaka automatizácii a novým technológiám vytvoria nové pracovné miesta.

Prichádzajúca priemyselná revolúcia, rovnako ako veľké zmeny v priemysle, ktoré sa odohrali v minulosti, vyprodukuje víťazov, ktorí z nej budú profitovať a porazených ktorí pocítia straty.

 

 

Kto bude víťaz a kto porazený?

Priemyselná revolúcia vytvorí nové príležitosti pre pokrok, ekonomickú prosperitu, zlepšenie kvality života a individuálny rozvoj. Úspech však závisí od našej schopnosti prispôsobiť sa.

Ľudia musia začať vnímať automatizáciu, umelú inteligenciu a stroje ako spôsob, ktorým dokážu posilniť a vylepšiť svoje vlastné schopnosti. Úlohy, pri ktorých sa rutinne opakujú činnosti, prevezmú stroje a ľudia prejdú na tvorivé pracovné miesta.

Základom úspechu sa stane vzdelávanie. 

Problém je, že kým technológie rýchlo menia pracovný trh, systémy vzdelávania zostávajú celé desaťročia takmer rovnaké.

Podľa prognóz bude do roku 2022 potrebovať preškolenie a zvýšenie kvalifikácie najmenej 54 % všetkých súčasných zamestnancov. Ďalšie prieskumy hovoria, že nesúlad zručností so súčasnými požiadavkami trhu práce vykazuje každý štvrtý pracovník v krajinách OECD.

To znamená, že zavádzanie nových technológií musí byť zároveň sprevádzané inovovaním vzdelávacích systémov. Vlády štátov musia naštartovať dialóg zahŕňajúci súkromný a verejný sektor, vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj systému celoživotného vzdelávania a prehodnotiť prístup k neformálnemu vzdelávaniu.

Kým doteraz sme sa sústredili na formálne vzdelávanie a tituly, kľúčom k pracovnému trhu po štvrtej priemyselnej revolúcii budú zručnosti.  Napríklad analytické myslenie, kreativita, leadership, kritické myslenie alebo  emocionálna inteligencia.

 

 

Aká dôležitá je pre našu budúcnosť reforma formálneho vzdelávania a nový pohľad na neformálne vzdelávanie napíšem v ďalšom príspevku.

 

Zdroj: The Future of Jobs Report 2018

 

Prečítajte si:

Prichádza búrka – potrebujeme zručnosti, nie tituly. Viac ako polovica dnešných študentov bude pracovať v zamestnaniach, ktoré zatiaľ neexistujú a na ktoré ich škola nedokáže pripraviť. Zaplniť medzeru môže neformálne vzdelávanie https://bit.ly/2WW1yjo.

Zoberie vám pracovné miesto robot? Najlepším spôsobom, ako sa stať na pracovnom trhu budúcnosti nenahraditeľným, je rozvíjať svoje zručnosti v oblastiach, ktoré nebudú vedieť stroje efektívne riešiť https://bit.ly/2XpKwZV.