Petržalka chce intenzívnejšie zapojiť mládež do rozhodovania o mestskej časti. Vzniká mládežnícky parlament

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili na svojom zasadnutí vznik Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý bude poradným orgánom starostu a zastupiteľstva mestskej časti.

Mládežnícky parlament bude otvorený mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú alebo pôsobia v Petržalke a dovŕšili 15 rokov. Oficiálne by mal začať pracovať od novembra 2020.

Najdôležitejšie bolo, aby sme hneď od začiatku spolupracovali s mladými ľuďmi, ktorí najlepšie vedia čo potrebujú.

Na jednom z prvých prípravných stretnutí sa preto zišli starosta a vicestarostka Petržalky, poslanci miestneho zastupiteľstva, zástupcovia miestneho úradu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s členmi žiackych školských rád, mládežníckych organizácií a angažovanými mladými ľuďmi a hosťami z ďalších mestských častí.

Pozvanie na prípravné stretnutie prijali hostia z Bardejova a Považskej Bystrice. Mládežníci predstavili ako pracuje úspešný mládežnícky parlament v Bardejove a diskutovali o tom, ako mladí ľudia vnímajú participáciu a ako ich inšpirovať.

Diskutovalo sa aj o tom, ako by mohol nový parlament spolupracovať so školami a mládežníckymi organizáciami v Petržalke, ako nastaviť komunikáciu s miestnym úradom a poslancami a ako mladých členov vznikajúceho parlamentu vzdelávať a otvárať im nové možnosti.

Možnosť prihlásiť sa za člena Petržalského mládežníckeho parlamentu majú mladí ľudia do konca októbra 2020. Pre viac informácií o mládežníckom parlamente a prihlasovaní mi napíšte na milan.polesensky@iuventa.sk.

 

Fotografie z prípravného podujatia: https://www.flickr.com/photos/189857105@N03/

Pre viac info mi napíšte na milan.polesensky@iuventa.sk alebo na ktorúkoľvek sociálnu sieť.