Projekt O Európe otvorene (cyklus prednášok pre študentov stredných škôl s poslancami Európskeho parlamentu)