Ktoré sú najlepšie a najhoršie miesta v Petržalke?
Máme pocitovú mapu.

Ako vnímajú mladí ľudia svoju mestskú časť, čo sa im páči alebo nepáči a ako si predstavujú Petržalku dobrú pre život? Na tieto otázky sme sa mladých Petržalčanov pýtali niekoľko mesiacov. Výsledky tejto práce budú slúžiť ako podklad pre tvorbu strategických dokumentov mestskej časti.

Zisťovanie potrieb mladých ľudí začalo neplánovane pred mnohými mesiacmi, keď sme v Sade Janka Kráľa rozdávali letáky a pozývali Petržalskú mládež na podujatia IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Neskôr sme sa spojili s ďalšími organizáciami a mestskou časťou a začali sa rozprávať o tom, ako si mladí ľudia predstavujú Petržalku dobrú pre život.

Dnes máme v Petržalke výsledky zisťovania potrieb, do ktorého sa osobne zapojilo viac ako 300 mladých ľudí. Organizovali sme workshopy, fokusové skupiny, rozprávali a na uliciach… K tomu môžeme pripočítať skoro 3000 študentov a učiteľov, ktorých oslovil Petržalský mládežnícky parlament prostredníctvom dotazníka.

Prečo sme zisťovanie potrieb robili napíšem neskôr, teraz si pozrime jeden z výsledkov, ktorý je pre mňa, ako obyvateľa Petržalky, najzaujímavejší.

Počas rozhovorov sme sa mladých ľudí do 30 rokov pýtali, ktoré miesta sa im Petržalke páčia a nepáčia a na ktorých sa cítia dobre a zle. O každom mieste sme sa potom rozprávali, zisťovali príčiny a zistenia overovali so staršími údajmi.

Výsledkom je pocitová mapa.

Pocitová mapa vyjadruje vzťah mladých ľudí k jednotlivým miestam v Petržalke. Zobrazuje len miesta, na ktorých sa najčastejšie zhodla väčšina účastníkov bez ohľadu na to, kde bývajú alebo chodia do školy.

Pre tých z nás, ktorí žijeme v Petržalke nie sú výsledky prekvapujúce, ale páči sa mi vidieť ich zosumarizované a zakreslené.

Príroda a miesto, kde sa môžeme stretávať

Pocitová mapa nadväzuje na širší prieskum (napíšem o ňom v ďalšom príspevku) a potvrdzuje jeho zistenia. Z týchto zistení vyplýva, že mladí ľudia kladú najväčší dôraz na pekné prostredie, zeleň a prírodu.

Väčšina miest, na ktorých sa cítia príjemne je spojená s prírodou. Sú to lesy, jazerá, petržalská hrádza, nábrežie Dunaja, parky a lúky. Nie je pritom dôležité, či je dané miesto upravené (park) alebo sa jedná o divokú prírodu (les, lúka).

Popri zelených miestach alebo divokej prírode preferuje petržalská mládež miesta, kde sa môže stretávať s kamarátmi a voľne sa zabávať. Bez toho, aby boli pod dohľadom dospelých alebo museli platiť (ako napr. v kaviarňach).

Túto veľmi silnú potrebu – mať miesto na stretávanie sa, voľne prístupný klub, akúkoľvek miestnosť… – potvrdzujú prieskumy z celého Slovenska.

Práve preto označovali účastníci prieskumov za najlepšie miesta v Petržalke (okrem prírody) ihriská alebo kluby pre deti a mládež. Práve klubov je v Petržalke (a na celom Slovensku) nedostatok a tých niekoľko nedokáže pokryť silnú potrebu mať svoje miesto, svoj bezpečný priestor.

Veľká časť účastníkov považuje za príjemné miesto na trávenie voľného času Aupark. Nevnímajme to negatívne, pre mladých neznamená Aupark len nakupovanie, ale aj miesto, kde sa môžu voľne stretávať s kamarátmi a ktoré je navyše blízko Sadu Janka Kráľa a Dunaja.

Najhoršie miesta v Petržalke? Betónová džungľa už neexistuje, iné problémy áno.

Mladí ľudia v Petržalke nevnímajú naše paneláky negatívne. Petržalka pre nich neznamená povestnú “betónovú džungľu”, ale pomerne zelenú mestskú časť, kde sa ľudia väčšinou starajú o svoje okolie.

Miesta, ktorým sa mladí Petržalčania vyhýbajú a necítia sa na nich dobre sú väčšinou spojené so zanedbanými budovami, neporiadkom a odpadkami. Medzi najčastejšie spomínané miesta patrila lokalita medzi Bratskou, Panónskou a Rusovskou cestou, betonárka alebo čistička vody a medzi najhoršie časti Petržalky stále zaraďujú Kopčany.

V súvislosti s výstavbou vnímajú mladí účastníci prieskumov negatívne nové Slnečnice a to z dôvodu hustej zástavby a malého množstva zelene.

Za jedno z najhorších miest v Petržalke označovali účastníci časť Ovsištského námestia – podchod pod nákupným centrom. Považujú ho za zanedbané a nebezpečné miesto. Najmä vo večerných hodinách sa tu necítia bezpečne a komfortne. Spôsobuje to aj množstvo ľudí pod vplyvom alkoholu, neprispôsobivých občanov a ľudí bez domova.

Ľudí bez domova pritom vnímajú, súcitia s nimi, ich situácia mladých Petržalčanov trápi a domnievajú sa, že by im mestská časť mala podať pomocnú ruku.

Pošlite mi svoj mail a budete mať informácie medzi prvými