Zdruzenia

Občianske združenia

 

Únia európskych federalistov

uef2

Federácia je opakom centralizácie. Federácia znamená dôslednú demokratizáciu a koniec centralizovanej byrokracie. V Európskej únii by znamenala silnejší hlas pre malé štáty, ako je Slovensko, ochranu menšín a zachovanie národného kultúrneho dedičstva. Na medzinárodnej scéne by federácia posilnila bezpečnosť všetkých európskych štátov a ich ekonomický a politický vplyv.“

Únia európskych federalistov je nadnárodná mimovládna organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá pôsobí už viac ako 68 rokov a združuje 24 európskych a národných organizácií. Spolu s mládežníckou organizáciou Young European Federalists (JEF) majú Federalisti v Európe viac ako 30 000 členov a aktivistov a národné pobočky takmer vo všetkých európskych krajinách. Na Slovensku sme UEF založili v roku 2013.

V súčasnosti vedie UEF poslanec Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a predseda Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu Elmar Brok.

Webové sídlo UEF Slovakia: www.federalisti.sk
Webové sídlo UEF Europe: www.federalists.eu
Facebook: www.facebook.com/federalisti
E-mail: polesensky@federalisti.sk
Prezentácia organizácie: https://sway.com/qsIIi0ip3e3L1Yc_

 

Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia)

jef

Mladí priatelia Európy v Slovenskej republike (JEF Slovakia) sú nezávislá medzinárodná mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku ako jedna z mnohých národných sekcií Mladých európskych federalistov (JEF Europe) s hlavným sídlom v Bruseli.

Zámerom JEF Slovakia je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie v Európe a pomôcť budovať sieť kontaktov a priateľských vzťahov v rámci celého kontinentu pre našich členov a sympatizantov. JEF Slovakia má dnes viac ako 120 členov a pôsobí vo viacerých regiónoch Slovenska vo forme autonómnych lokálnych sekcií (Bratislava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov).

Webové sídlo: www.jefslovakia.eu