Team Vallo, Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia: Komunálne voľby 2018

Ďakujem vám za 1517 hlasov, ktoré som dostal. Veľmi si vážim každý z nich. Na zvolenie mi chýbalo 42 hlasov.

Ale aj bez mandátu budem pracovať na tom, aby bola Petržalka tým najlepším miestom pre život a na všetkom, s čím som išiel do týchto volieb.

Komunálne voľby 2018 - Petržalka

Som vyštudovaný politológ a ako aktivista sa venujem európskej politike. Pochopil som, že to, čo funguje v zahraničí, môžeme priniesť aj na Slovensko. Začať však treba zdola. 

Za najdôležitejšie považujem budovať zdravú, bezpečnú a hlavne čistú Petržalku, ktorá bude príjemným miestom pre život. Počúvať hlas obyvateľov a aktívne podporovať miestne občianske iniciatívy, lebo ľudia sami najlepšie vedia, čo vo svojom okolí potrebujú.

Rovnako dôležité je vychovávať zdravú a sebavedomú mladú generáciu
a podporovať aktívnych mladých ľudí, ktorí budú formovať budúcnosť krajiny
a inšpirovať svojich rovesníkov. V súčasnosti pracujem s mládežou aj profesionálne.

Podporujú nás