Únia európskych federalistov na Slovensku

Union of European Federalists je nadnárodná mimovládna organizácia, ktorá pôsobí už viac ako 65 rokov. Vznikla krátko po skončení Druhej svetovej vojny a v súčasnosti združuje 24 federalistických organizácií s viac ako 30.000 členmi po celej Európe. 
 
V roku 2013 sme s Norom Kucharíkom založili UEF aj na Slovensku. O rok neskôr nás prijali do celoeurópskej siete.
 
UEF nie je spojená so žiadnou politickou stranou. Vďaka tomu, že jej členmi sú mnohí poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov a osobností z verejného života, sa UEF aktívne podieľa sa na formovaní európskych politík.
 
Slovenská UEF okrem spolupráce s ostatnými európskymi organizáciami, účasti na zahraničných podujatiach a konferenciách, organizuje na Slovensku diskusie, prednášky a pôsobí ako think-tank pre zahraničnú politiku.
 
 
 
 

Prečo práve federácia?

1. Federácia je opak centralizácie. Švajčiari v minulosti pochopili, že federatívne usporiadanie krajiny dokáže spojiť odlišné kantóny a zároveň dá krajine obrovskú silu. V Nemecku a USA predstavoval zasa federalizmus prostriedok na obmedzenie silnej ústrednej vlády a poistku proti zneužitiu moci. 
 
2. Federácia znamená ochranu malých štátov a posilnenie ich vplyvu. Ak by sa od zajtra rána EÚ zmenila na federatívnu, úradníci v Bruseli by zrazu zistili, že ich právomoci sú značne obmedzené. Naopak malé štáty ako Slovensko by zistili, že ich vplyv narástol.
 
3. Po Druhej svetovej vojne vytvorila Európa najväčšiu ekonomiku na svete a stala sa svetovou obchodnou a diplomatickou mocnosťou. V tichosti, bez toho, aby sa usilovala o globálnu nadvládu, sa stala najprosperujúcejším kontinentom na svete.
 
Globalizácia však zmenila politickú a ekonomickú mapu sveta. Na rozdiel od Európy, ostatné svetové regióny majú v svojom strede štáty kontinentálnych rozmerov: USA, Čínu, Rusko, Indiu, Brazíliu, Kanadu. Z 28 členských krajín Európskej únie je osemnásť menších ako mesto Peking. Zvyšok sveta nevníma Európu ako obra, ale len ako nejednotnú a divokú bandu trpaslíkov.
 
Vzhľadom k tomu, ako aj vzhľadom k technologickému a ekonomickému pokroku vo všetkých častiach sveta, stráca  Európa svoj globálny vplyv. Ako náhle by sa však Európa plne integrovala dosiahla by absolútne mocenské prvenstvo v svetovej štruktúre.
 

Prečítajte si napríklad: