skuska

Aprl

VERZIA PRE MOBILNÝ TELEFÓN TU

Iuventa

Newsletter IV/2020

Čo ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou IUVENTA počas obdobia pandémie COVID-19?

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možnosť vzdelávania sa online v rôznych oblastiach. Primárne bolo po vypuknutí pandémie, bolo nevyhnutné určiť, ktoré akreditované a neakreditované vzdelávacie programy sú vhodné na realizáciu v online platforme a pripraviť ich metodiky. Prečítajte si tlačovú správu.

Každý iný, všetci rovní - využívame príbehy vo vzdelávaní

Zaujíma vás koncept Živých knižníc? Chceli by ste využívať príbehy pri svojej práci? Chcete sa vzdelávať a pracovať na svojom rozvoji?
IUVENTA v spolupráci s MVO Eduma pre vás pripravila webinár „Využívajme príbehy vo vzdelávaní“, počas ktorého sa naučíte, ako využívať jednu z najefektívnejších metód vzdelávania - storytelling - na rozvoj vnímavosti a kritického myslenia mladej generácie. Viac informácií a prihláška tu.

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

„Prázdne“ vidiecke oblasti, starnúca populácia, relatívne slabá ekonomika, príťažlivosť zahraničných krajín v EÚ, nedostatočná infraštruktúra, sociálne vylúčenie. Dôsledkom množstva doteraz neriešených problémov je, že mnohé vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu. Odborníci z 25 krajín hľadajú riešenia, ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa koncom roka 2019 zapojila do rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“. Prečítajte si správu na pracasmladezou.sk Rural NEET Youth Observatory už má skoro 80 členov po celom svete. Môžete si nás pozrieť na Mape!

IUVENTA sa stala Národným korešpondentom pre Youth Wiki

Od mesiaca apríl 2020 sa IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže stala Národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki. Táto platforma slúži ako online encyklopédia národných politík mládeže s cieľom umožniť Európskej komisii a členským štátom EÚ vytvárať politiku mládeže založenú na dôkazoch a na najaktuálnejších údajoch týkajúcich sa mladých ľudí. Na týchto stránkach je možné nájsť komplexnú databázu národných štruktúr, politík a aktivít pre podporu mladých ľudí. Medzi kľúčové oblasti, ktoré sú popísané na tejto platforme za jednotlivé štáty, patrí aj vzdelávanie a príprava, zamestnanosť, podnikanie, zdravie, participácia, dobrovoľníctvo, sociálna inklúzia, mládež a svet, kreativita a kultúra. Viac informácií nájdete na tu.

Súťaž na podporu zdravého životného štýlu mladých ľudí

IUVENTA v spolupráci s Outdoor institute, o.z. pripravuje formát, ktorého cieľom nemá byť podporovať súťaživosť mladých ľudí, ale chuť učiť sa nové veci a osobnostne rásť.
Pod rozvojom zdravého životného štýlu chápeme vyrovnaný vzťah k svojmu telu, duši a svetu. Práve na tomto základe budú postavené aj výzvy, ktoré tvoria jadro súťaže. Pri niektorých bude potrebné fyzicky makať, pri iných použiť svoj um, či dobré srdce. Bude len na účastníkovi, pre ktorú výzvu sa rozhodne. Základom je stanoviť si prvý malý cieľ a ísť za ním. Kto chce, môže splniť i všetky výzvy, no úspešný bude každý, kto splní aspoň jednu 🙂 Sleduj naše kanály a čoskoro sa dozvieš viac.

Európsky dialóg s mládežou: Správa z online konzultácií 2019

Rada mládeže Slovenska v roku 2019 opäť realizovala v rámci Európskeho dialógu s mládežou online konzultácie, tento krát už k VII. cyklu. Zber dát prebehol od júna do septembra 2019 a zapojilo sa do neho široké spektrum mládeže. Dokopy sa zapojilo 7128 respondentov vo veku od 11-41 rokov. Európsky dialóg s mládežou je nástroj na to, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Jeho cieľom je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote.
Európsky dialóg s mládežou sa v roku 2019 zameral na témy zamestnania, vzdelávania a života mladých na vidieku. Hlavným cieľom bolo pochopiť vybrané aspekty zamestnanosti mladých ľudí.
Článok o vybraných údajoch a opatreniach si prečítajte na www.pracasmladezou.sk. Kompletná správa je dostupná na eudialogsmladezou.sk a zhrnutie správy k dispozícii tu.

Inšpirácie na digitálnu prácu s mládežou

Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR iniciatívne vypracoval prehľad príkladov nástrojov, ktoré môžu byť využité ako pomôcka pre online prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie, ako aj pre činnosť subjektov pracujúcich s mládežou. Viac informácií a prehľad nástrojov nájtete tu.

Národná agentúra vzdeláva online

Národná agentúra EÚ programu Erasmus+ odštartovala historicky prvé online školenie s názvom ESCalátor. Účastníci online školenia sa mali možnosť dozvedieť viac o možnostiach programu Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžeš zapojiť aj ty, ak si vo veku od 18 do 30 rokov. Ak máš nápad, ako pomôcť svojej komunite, nenechaj si ho pre seba, ale podeľ sa s ním na ďalšom školení ESCalátor, a my ho radi podporíme. Spolu s našimi školiteľmi sa tešíme na vaše nápady už začiatkom septembra. Ak chceš vedieť viac aj o ďalších online školeniach, sleduj našu stránku www.iuventa.sk.

Spoznaj svojho kouča

Národná agentúra s radosťou oznamuje, že koncom februára vznikol nový pool koučov, ktorého cieľom je sprevádzať mladých ľudí počas realizácie projektov v oblasti solidarity. Pool je zložený z 11 koučov, ktorí pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska.
Každý kouč má svoj vlastný príbeh, ako sa ku koučingu dostal. To, čo majú spoločné, je dostatok skúseností v práci s mládežou, s neformálnym vzdelávaním a poslanie pomáhať práve vám, mladým. Zvoľ si preto svojho kouča, ktorý je pripravený ťa previesť cestou zmeny v tvojej komunite. Všetkých koučov s ich profilmi a kontaktmi nájdeš tu.

Aká by to bola participácia a informovanosť mládeže v týchto časoch bez SALTO Participation & Information?

SALTO P&I vytvorilo skvelú iniciatívu ako byť aktívny, vzdelávať sa a diskutovať na tému participácie mládeže aj z pohodlia svojho domova prostredníctvom série webinárov. Webináre "Making Participation Visible" budú prebiehať od apríla do júna a ty sa už teraz môžeš prihlásiť na prvý z nich:
7. máj webinar: "Making Youth Goals Visible"
21. máj webinar: "Participation & Information – Inspirational Practices"
4. jún webinar: "Promoting youth participation"

Ak ešte váhaš, pozri si záznam z prvého webinára, ktorý sa uskutočnil 13.4.2020. Z webinára sa dozvieš nielen to, prečo je participácia mládeže dôležitá aj v súčasnej situácii. Sleduj tu.

Ponuka on-line vzdelávaní

Počas pandémie pre vás pripravujeme webináre, workshopy a školenia „IUVENTA ONLINE“. Viac informácií a termíny nájdete v kalendári podujatí.


Otvárame ďalší ročník programu Školy, ktoré menia svet!

Staňte sa aj vy „Školou, ktorá mení svet“!

Využite šancu zapojiť sa do 5. ročníka dvojročného tréningovo-mentoringového programu určeného pre učiteľov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a vedenia škôl a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností ich žiakov.
Udržiavať pozitívnu klímu na vašej škole je počas pandémie náročné, nezabudnite preto na vašu žiacku školskú radu, ktorá vám môže pomôcť zmanažovať výuku na diaľku, a zároveň vie pripraviť rozmanité aktivity stužujúce komunitu na vašej škole. S kolegami využite tento čas na tvorbu spoločej vízie vašej školy.
Viac informácií nájdete tu a prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.

Si stredoškolák a JE-LENÍŠ DOMA?

Si stredoškolák a JE-LENÍŠ DOMA? Poď sa radšej zabávať, rozvíjať, workshopovať, projektovať, prepájať, inšpirovať, diskutovať, pomáhať či mentorovať do ročného programu pre stredoškolákov I AMbitious. PRIHLÁS SA TERAZ! Nepremeškaj šancu, máš len posledné dni na vyplnenie krátkej prihlášky, ktorá ti otvorí svet nových možností.

Talentová súťaž pre žiakov a študentov NAJ UMELEC 2020

Si žiakom alebo študentom, venuješ sa tvorbe a umeniu, chceš sa umeniu venovať aj v budúcnosti a chceš byť ohodnotený odborníkmi? Prihlás sa do súťaže, ukáž svoje odhodlanie a predstav svoju tvorbu. Cieľom súťaže je podporiť deti a mladých ambicióznych ľudí, ktorí venujú čas kráse umenia.
Víťazov jednotlivých kategórií čaká denná stáž s odbornou porotou, vecné ceny od mesta Krupina a knižné ceny od organizačného tímu.
Viac informácií e-mailom na studentomstudenti@gmail.com alebo na Facebooku.

Ako zostať blízko na diaľku

Štúdia Ako zostať blízko na diaľku sa zaoberá problematikou dištančného vzdelávania počas pandémie COVID-19, ktorá momentálne prebieha v rôznych podobách, formách a kvalite v závislosti od domácich podmienok detí, t.j. nie len možností technického pripojenia, ale aj schopností rodičov a ich podmienok pomáhať žiakom. Vlado Rafael a Katarína Krejčíková sa zameriavajú na deti z marginalizovaných rómskych komunít a monitorujú ich podmienky na vzdelávanie.

Prevencia počítačovej kriminality - bezplatné webináre

OZ Preventista ponúka aj v máji rad krátkych bezplatných webinárov k témam prevencie počítačovej kriminality a jej spojitosti s otázkami informačnej bezpečnosti. Viac informácií na http://preventista.sk/info/webinare/

IUVENTA v magazíne ŠTUDENTIX

ŠTUDENTIX je časopis určený pre všetkých vysokoškolákov bez rozdielu ich študijného zamerania, alebo ročníka štúdia. V aktuálnom čísle si môžete prečítať dobrovoľnícky príbeh o tom, „Ako sa holandské dievča stalo matkou na Slovensku“ a dozvedieť sa všetky dôležité informácie o Európskom zbore solidarity. Prostredníctvom druhého článku s názvom „Chceš lepšie porozumieť svetu, ľahšie sa v živote uplatniť a byť dobrým lídrom pre druhých? Vzdelávaj sa neformálne s IUVENTOU!“ získate prehľad o kompletnej ponuke bezplatných akreditovaných a neakreditovaných vzdelávaní IUVENTY.

styly ucenia sa FHD10 PR

Štýly učenia sa

Poznáte štýly učenia sa? Vedeli ste, že existujú štyri? Ku ktorému patríte vy alebo vaši žiaci, študenti či mládežníci? U každého z nás prevažuje jeden štýl učenia sa, čo má zásadný vplyv na to, ako sa učíme. Aktivista – Reflektor – Teoretik – Pragmatik. Napríklad aktivista je človek, ktorý potrebuje niečo skúšať, rozoberať, tvoriť a týmto štýlom sa mu najlepšie učí. A aký štýl je typický pre vás? Zistite, ako tieto štýly identifikovať a zvýšte svoju efektivitu učenia sa, alebo efektivitu učenia sa vašich detí či študentov. Pozrite si celé video.

Rozhovor

MMP Vrbové: Naši dobrovoľníci odpracovali viac ako tisíc hodín

"Sme skupina mladých ľudí, ktorí túžia po zmene – aby sa mládež nenudila a bola aktívna. Snažíme sa preto organizovať dobrovoľnícke aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu života v našom meste. Počúvame názory ostatných a hľadáme spôsoby ako ich zrealizovať. Keď niečo zorganizujete pre druhých a dostanete pochvalu, uznanie, je to vždy príjemný pocit z dobre vykonanej práce", prečítajte si rozhovor s predsedom Parlamentu mladých mesta Vrbové Dušanom Sabom.