Petržalka pre mladých

Rešpektujeme počúvame a zapájame mladých ľudí, aby cítili naše uznanie a vedeli, že na ich názore záleží.

Chceme, aby bola Petržalka ešte lepšie miesto pre život. Aby sme mohli v Petržalke dosiahnúť ciele, ktoré sme si stanovili, pracujeme na niekoľkých projektoch pre mladých ľudí. 

Zapájame mladých ľudí do rozhodovania prostredníctvom Petržalského mládežníckeho parlamentu, pýtame sa mladých ľudí v akej Petržalke by chceli žiť a čo preto môžeme urobiť a organizujeme dobrovoľnícke podujatia, workshopy a prednášky pre mladých petržalčanov.

Zapájame mladých ľudí od rozhodovania

Petržalský mládežnícky parlament je jediný mládežnícky poradný a iniciatívny orgán starostu a zastupiteľstva v Bratislavskom kraji. Zaujíma vás ako vznikol a ako pracuje, pokračujte klinknutím.

Pýtame sa v akej Petržalke by ste chceli žiť

Ak chceme vytvárať Petržalku pre mladých ľudí, potrebujeme poznať vaše názory. Rozprávame sa s mladými ľuďmi na uliciach a organizujeme workshopy, kde sa pýtame na vaše názory. Zapojte sa a pomôžte tvoriť lepšiu Petržalku.

Pýtame sa v akej Petržalke by ste chceli žiť

Ak chceme vytvárať Petržalku pre mladých ľudí, potrebujeme poznať vaše názory. Rozprávame sa s mladými ľuďmi na uliciach a organizujeme workshopy, kde sa pýtame na vaše názory. Zapojte sa a pomôžte tvoriť lepšiu Petržalku.

Zapájame mladých ľudí od rozhodovania

Petržalský mládežnícky parlament je jediný mládežnícky poradný a iniciatívny orgán starostu a zastupiteľstva v Bratislavskom kraji. Zaujíma vás ako vznikol a ako pracuje, pokračujte klinknutím.

K tomu, že aké sú MP celkovo, moje tlačové správy a že s tým pracujem.

Ciele:

– zapojiť všetkých

– vybrať reprezentantov rôznych

– spajať sa so samosprávou (ku každému obrázok ako má bo)

 

Zapojte všetkých

Zapojte všetkých

Zapojte všetkých

Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest​

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest​

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Zapojte všetkých

Čo chcú mladí ľudia v Petržalke?

Aby sme vedeli čo mladí ľudia chcú, potrebujeme to zistiť.

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa 1v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Nové technológie nahradia najmä zamestnancov pracujúcich na pozíciách s rutinne opakujúcimi sa činnosťami. Naopak, pracovné pozície, ktoré vyžadujú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, empatiu, kognitívne, sociálne alebo emočné zručnosti a schopnosti budú na vzostupe. Domnievam sa, že automatizácia zvýši kvalitu života a umožní nám pracovať na úlohách, ktoré budú kreatívne a zmysluplné.

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Nové technológie nahradia najmä zamestnancov pracujúcich na pozíciách s rutinne opakujúcimi sa činnosťami. Naopak, pracovné pozície, ktoré vyžadujú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, empatiu, kognitívne, sociálne alebo emočné zručnosti a schopnosti budú na vzostupe. Domnievam sa, že automatizácia zvýši kvalitu života a umožní nám pracovať na úlohách, ktoré budú kreatívne a zmysluplné.

Problémom však je, že nové technológie prichádzajú rýchlo a štáty, firmy a zamestnanci sa nestíhajú prispôsobiť. Podľa OECD je Slovensko jedna z krajín, ktorá môže byť najviac ohrozená automatizáciou.  Aby nestratili svoju prácu, bude podľa prognóz potrebovať do roku 2022 preškolenie a zvýšenie kvalifikácie celosvetovo najmenej 54 % všetkých súčasných zamestnancov.

Pomôžte nám lorem ipsum dolor sit

Zapoj sa do rozhodovania

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Povedz nám čo by si chcel

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Pracuješ v mládežníckej organizácii? Poznáš úspešné príbehy?

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.