Pôsobím v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže na pozícii koordinátor práce s mládežou.

Práci s mládežou a vzdelávaniu sa venujem aj v mimopracovnom živote. Organizujem vzdelávacie podujatia, koordinujem niekoľko poradných mládežníckych orgánov, pôsobím ako akreditovaný lektor (projektový manažment a oblasť participácie) a spolupracujem na tvorbe strategických dokumentov na úrovni samosprávy alebo štátu.

Som poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a miestneho zastupiteľstva v Bratislave – Petržalke.