Som poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava -Petržalka za Progresívne Slovensko a Team Bratislava.

Pôsobím v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže na pozícii koordinátor pre Bratislavský kraj.

Zaoberám sa najmä témami zapájania mladých ľudí do rozhodovania v školách a samosprávach, rozvoja kľúčových kompetencií a tvorbou strategických dokumentov pre samosprávy. 
Som akreditovaný lektor pre vzdelávania v oblasti participácie a projektového manažmentu.