Komunálne voľby 2022

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidujem za poslanca do VÚC a miestneho zastupiteľstva v Petržalke za koalíciu Team Bratislava, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita.

V Petržalke žijem celý svoj život, viem, čo trápi jej obyvateľov a takisto si uvedomujem jej potenciál. Do tímu aktívnych a šikovných ľudí, ktorí od začiatku podporovali súčasného primátora Matúša Valla som sa pridal pred štyrmi rokmi a som na to hrdý.

Pracujem vo verejnej správe a profesionálne, ale aj v mimopracovnom živote sa venujem najmä vzdelávaniu a práci s mládežou. Organizujem vzdelávacie podujatia, koordinujem niekoľko poradných orgánov, pôsobím ako lektor, spolupracoval som na tvorbe strategických dokumentov na úrovni samosprávy alebo štátu… Som členom školskej komisie pri Miestnom zastupiteľstve v Bratislave-Petržalke.

Mojou srdcovou témou je participácia, teda zapájanie občanov, zvlášť mladých ľudí do rozhodovania vo veciach verejných. S týmito témami dlhodobo pracujem so školskými parlamentami, ale aj žiakmi a učiteľmi na základných a stredných školách. V Petržalke som spoluzakladal mládežnícky parlament, poradný orgán starostu a zastupiteľstva a dva roky som jeho koordinátorom. 

Byť poslancom a zastupovať vás pre mňa znamená, že budem môcť robiť svoju doterajšiu prácu ešte lepšie. Rovnako budem môcť pokračovať v začatej práci celého nášho tímu, zabezpečiť spoluprácu a prepájať župu a mestskú časť.

Moje priority v Petržalke sú samospráva skutočne otvorená občanom, vzdelávanie, čo najväčšie zapájanie Petržalčanov do rozhodovania a najmä zhodnocovanie prostredia, v ktorom žijeme. 

Znamená to čistejšiu Petržalku, výsadbu ďalšej zelene, stromov, opravy chodníkov, rozšírenie bezbariérovosti, ale aj budovanie nových ihrísk, športovísk a miest, kde môžu starší aj mladší Petržalčania tráviť svoj čas a oddychovať. Výsledkom bude príjemná, zelená mestská časť dobrá pre relax a pre život.

V sobotu 29. októbra kandidujem v komunálnych voľbách a budem vďačný za vašu podporu

17. miestne zastupiteľstvo (volebný obvod 3)
51. zastupiteľstvo VÚC

Team Bratislava: výsledky práce

Dá sa to: Otvorená samospráva 

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, napíšte mi správu na polesensky@gmail.com