Komunálne voľby 2022

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidujem za poslanca do VÚC a miestneho zastupiteľstva v Petržalke za koalíciu Team Bratislava, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita.

V Petržalke žijem celý svoj život, viem, čo trápi jej obyvateľov a takisto si uvedomujem jej potenciál. Do tímu aktívnych a šikovných ľudí, ktorí od začiatku podporovali súčasného primátora Matúša Valla som sa pridal pred štyrmi rokmi a som na to hrdý.

Pracujem vo verejnej správe a profesionálne, ale aj v mimopracovnom živote sa venujem najmä vzdelávaniu a práci s mládežou. Organizujem vzdelávacie podujatia, koordinujem niekoľko poradných orgánov, pôsobím ako lektor, spolupracoval som na tvorbe strategických dokumentov na úrovni samosprávy alebo štátu… Som členom školskej komisie pri Miestnom zastupiteľstve v Bratislave-Petržalke.

Mojou srdcovou témou je participácia, teda zapájanie občanov, zvlášť mladých ľudí do rozhodovania vo veciach verejných. S týmito témami dlhodobo pracujem so školskými parlamentami, ale aj žiakmi a učiteľmi na základných a stredných školách. V Petržalke som spoluzakladal mládežnícky parlament, poradný orgán starostu a zastupiteľstva a dva roky som jeho koordinátorom. 

Byť poslancom a zastupovať vás pre mňa znamená, že budem môcť robiť svoju doterajšiu prácu ešte lepšie. Rovnako budem môcť pokračovať v začatej práci celého nášho tímu, zabezpečiť spoluprácu a prepájať župu a mestskú časť.

Moje priority v Petržalke sú samospráva skutočne otvorená občanom, vzdelávanie, čo najväčšie zapájanie Petržalčanov do rozhodovania a najmä zhodnocovanie prostredia, v ktorom žijeme. 

Znamená to čistejšiu Petržalku, výsadbu ďalšej zelene, stromov, opravy chodníkov, rozšírenie bezbariérovosti, ale aj budovanie nových ihrísk, športovísk a miest, kde môžu starší aj mladší Petržalčania tráviť svoj čas a oddychovať. Výsledkom bude príjemná, zelená mestská časť dobrá pre relax a pre život.

V sobotu 29. októbra kandidujem v komunálnych voľbách a budem vďačný za vašu podporu

17. miestne zastupiteľstvo (volebný obvod 3)
51. zastupiteľstvo VÚC

Team Bratislava: výsledky práce

Dá sa to: Otvorená samospráva 

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, napíšte mi správu na polesensky@gmail.com

Ako vám môžeme pomôcť?

Pomôžeme vám s analýzou súčasného stavu vo vašom meste alebo obci a s vypracovaním strategických dokumentov.  Pripravíme kampane na propagáciu práce s mládežou, zorganizujeme participačné stretnutia a všetko potrebné na  naštartovanie alebo zlepšenie práce s mládežou vo vašej samospráve.

Napíšte mi e-mail alebo správu na Facebooku alebo Instagrame.

Plánujete založiť školský alebo mládežnícky parlament?
Poradíme vám ako ho  pripraviť a rozbehnúť, ako pracovať s tímom, komunikovať s vedením školy alebo samosprávy a ako získať peniaze z grantov.

Pôsobíte v školskom parlamente a potrebujete inšpiráciu a nové kontakty?
Príďte na workshopy a sieťovacie stretnutia, ktoré organizujeme pre školské parlamenty základných a stredných škôl v Bratislavskom kraji a porozprávajte sa s členmi ďalších parlamentov.

Pôsobíte v školskom parlamente a potrebujete zlepšovať svoje skills?
Príďte na workshopy. Témy workshopov stanovíme podľa potreby, napríklad projektový manažment, písanie projektov, práca s tímom, propagácia a sociálne siete atď.

Napíšte mi e-mail alebo správu na Facebooku alebo Instagrame.

V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže organizujeme workshopy, prednášky a vzdelávacie podujatia pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, členov mládežníckych organizácií, školských alebo mládežníckych parlamentov a aktívnych mladých ľudí.

Napíšte mi e-mail alebo správu na Facebooku alebo Instagram a porozprávame sa o  prebiehajúcich podujatiach alebo vám pripravíme workshop na mieru.

Publikácie o neformálnom vzdelávaní, participácii, inklúzii atď. si môžete stiahnuť tu.

Ak máte akékoľvek pripomienky, podnety, sťažnosti k školstvu a vzdelávaniu v Bratislavskom kraji, napíšte mi e-mail alebo správu na Facebooku alebo Instagrame a nájdeme spolu riešenie.

 

Chceli by ste v Petržalke niečo zlepšiť? Máte nápad, ako urobiť z našej mestskej časti ešte lepšie miesto pre život? Riešite problém a potrebujete poradiť?

Napíšte mi e-mail alebo správu na Facebooku alebo Instagrame a porozprávame sa o najlepších riešeniach.