Bratislavský samosprávny kraj a Petržalka

Ďakujem za dôveru a zvolenie za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja a poslanca mestskej časti Bratislava – Petržalka.

V Petržalke žijem celý svoj život a uvedomujem jej potenciál. Do tímu aktívnych ľudí, ktorí od začiatku podporovali súčasného primátora Matúša Valla som sa pridal pred piatimi rokmi. V roku 2022 som bol zvolený za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja a poslanca za mestskú časť Bratislava Petržalka.

Pracujem vo verejnej správe a profesionálne, ale aj v mimopracovnom živote sa venujem najmä vzdelávaniu a práci s mládežou. Organizujem vzdelávacie podujatia, koordinujem niekoľko poradných orgánov, pôsobím ako lektor, spolupracoval som na tvorbe strategických dokumentov na úrovni samosprávy alebo štátu…

Mojou srdcovou témou je participácia, teda zapájanie občanov, zvlášť mladých ľudí do rozhodovania vo veciach verejných. S týmito témami dlhodobo pracujem so školskými a mládežníckymi parlamentami, ale aj žiakmi a učiteľmi na základných a stredných školách. Zakladal som a koordinujem prvý mládežnícky parlament na úrovni Bratislavského kraja a rovnako aj mládežnícky parlament v Petržalke.

Moje priority v Petržalke sú samospráva skutočne otvorená občanom, vzdelávanie, čo najväčšie zapájanie Petržalčanov do rozhodovania a najmä zhodnocovanie prostredia, v ktorom žijeme. Výsledkom bude príjemná, mestská časť dobrá pre relax a pre život.

Ako vám môžem pomôcť?

Ak máte akékoľvek otázky, potrebovali by ste poradiť alebo sa chceli porozprávať o zlepšovaní Petržalky a Bratislavského kraja, napíšte mi správu:

Progresívne Slovensko

Team Bratislava