Svet sa mení – aby sme boli úspešní, potrebujeme zručnosti, nie tituly

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania. Čo môžeme urobiť preto, aby sme boli na trhu práce úspešní?

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Nové technológie nahradia najmä zamestnancov pracujúcich na pozíciách s rutinne opakujúcimi sa činnosťami. Naopak, pracovné pozície, ktoré vyžadujú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, empatiu, kognitívne, sociálne alebo emočné zručnosti a schopnosti budú na vzostupe. Domnievam sa, že automatizácia zvýši kvalitu života a umožní nám pracovať na úlohách, ktoré budú kreatívne a zmysluplné.

Problémom však je, že nové technológie prichádzajú rýchlo a štáty, firmy a zamestnanci sa nestíhajú prispôsobiť. Podľa OECD je Slovensko jedna z krajín, ktorá môže byť najviac ohrozená automatizáciou.  Aby nestratili svoju prácu, bude podľa prognóz potrebovať do roku 2022 preškolenie a zvýšenie kvalifikácie celosvetovo najmenej 54 % všetkých súčasných zamestnancov.

Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest​

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Chcel by ste viac informácií alebo sa zapojiť? 

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Celoživotné a neformálne vzdelávanie je nutnosťou

Viac ako polovica študentov, ktorí dnes nastupujú do školy, bude pracovať v zamestnaniach, ktoré zatiaľ neexistujú. Tituly a vedomosti získané v systéme formálneho vzdelávania dodávajú falošný pocit bezpečia a ilúziu, že nadobudnuté vedomosti vydržia navždy. Nie je to pravda.

Prichádza búrka – svet príde o 78 miliónov pracovných miest​

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Potrebujeme zručnosti a nie tituly

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Nové technológie nahradia najmä zamestnancov pracujúcich na pozíciách s rutinne opakujúcimi sa činnosťami. Naopak, pracovné pozície, ktoré vyžadujú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, empatiu, kognitívne, sociálne alebo emočné zručnosti a schopnosti budú na vzostupe. Domnievam sa, že automatizácia zvýši kvalitu života a umožní nám pracovať na úlohách, ktoré budú kreatívne a zmysluplné.

Problémom však je, že nové technológie prichádzajú rýchlo a štáty, firmy a zamestnanci sa nestíhajú prispôsobiť. Podľa OECD je Slovensko jedna z krajín, ktorá môže byť najviac ohrozená automatizáciou.  Aby nestratili svoju prácu, bude podľa prognóz potrebovať do roku 2022 preškolenie a zvýšenie kvalifikácie celosvetovo najmenej 54 % všetkých súčasných zamestnancov.

Pomôžte nám lorem ipsum dolor sit

Ste študent?

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Ste zamestnávateľ?

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Chcete sa vzdelávať?

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.

Pripojte sa

Prognózy naznačujú, že do roku 2022 zanikne vďaka automatizácii celosvetovo 75 miliónov pracovných miest. Budú to pracovné miesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú absolventi formálneho vzdelávania.