Bratislavský kraj

ROK 2021 a čo bude ďalej?

Tretina mladých ľudí sa plánuje po skončení školy usadiť v zahraničí. Podľa prieskumov* sa títo mladí ľudia necítia byť súčasťou našej krajiny. Necítia sa byť vypočutí, domnievajú sa, že nie sú zapojení do rozhodovania a nemôžu nič ovplyvniť. Sami sa však zrelými na rozhodovanie cítia a myslia si, že by spoločnosť mala viac počúvať mladých ľudí. 

Alarmujúce čísla vychádzajúce z mnohých prieskumov sú jedným z dôvodov, prečo bolo zapájanie mladých ľudí do rozhodovania  jednou z našich priorít v Bratislavskom kraji. Participácia však znamená viac ako len zapájanie. Prostredníctvom nástrojov, ktoré používame, zvyšujeme občianske kompetencie mladých ľudí, pomáhame im nadobúdať nové zručnosti alebo ich pripravujeme na pracovný život.

To najdôležitejšie

v roku 2021 v Bratislavskom kraji

MLÁDEŽNÍCKE PARLAMENTY

Čo by mládežnícke parlamenty potrebovali od štátu, samosprávy a mladých ľudí?

Za dva najúčinnejšie spôsoby zapájania mladých ľudí do rozhodovania považujeme fungujúce žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty. Aby sme zistili, ako najlepšie podporiť mladých ľudí z mládežníckych parlamentov a zlepšiť ich spoluprácu s obcami a mestami, zorganizovali sme sériu online podujatí s viac ako 120 členmi mládežníckych parlamentov naprieč celým Slovenskom. Zhrnutie si môžete pozrieť v infografike.

Máme na Slovensku mládežnícke parlamenty, ktoré spolupracujú so samosprávou?

Následne sme zrealizovali prieskum v obciach a mestách na celom Slovensku. Medzi inými otázkami sme zisťovali, či v nich pôsobí mládežnícky parlament alebo či by mali záujem mládežnícky parlament zriadiť. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 600 miest a obcí.

V Bratislavskom kraji sme oslovili každú obec a mesto. Výsledky prieskumu potvrdili, že v celom kraji pôsobí len jeden mládežnícky parlament: v Bratislave - Petržalke.

Aj vďaka zisteniam z prieskumov sme zorganizovali podujatia na podporu aktívnych mladých ľudí a samospráv. Ak by ste chceli založiť mládežnícky parlament alebo sa porozprávať, ako využiť výsledky prieskumov v praxi, napíšte nám na milan.polesensky@iuventa.sk.

Najkrajší projekt roku 2021: Petržalský mládežnícky parlament

Počas vrcholiacej pandémie začiatkom roka 2021 vznikol prvý mládežnícky parlament v Bratislave - Petržalke.

Jeho šikovní členovia sa niekoľko mesiacov nemohli stretnúť osobne, napriek tomu počas krátkeho obdobia zrealizovali napríklad sériu webinárov pre učiteľov, zasadali k materiálom na zastupiteľstvo, rozbehli workshopy na školách, zapojili sa do tvorby koncepcie rozvoja práce s mládežou, pripomienkovali rozpočet Petržalky, uskutočnili prieskumy ohľadom školstva a životného prostredia, zapojili sa do dobrovoľníckych podujatí a mnoho ďalšieho.

Pôsobíte v Petržalke a chceli by ste sa stretnúť s členmi mládežníckeho parlamentu? Napíšte nám.

ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY

Pri podpore žiackych školských rád (ŽŠR) máme nastavenú skvelú spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom. Napriek zložitému školskému roku sme sa  v roku 2021 stretli so zástupcami ŽŠR takmer všetkých stredných škôl v Bratislavskom kraji, zorganizovali spoločné voľby a viac ako 15 sieťovacích stretnutí, workshopov a školení pre členov a koordinátorov ŽŠR.

Na ďalší školský rok budeme pokračovať v rozvojovom programe, sieťovacích podujatiach a víkendových vzdelávaniach pre členov a koordinátorov. Ak by ste sa chceli zapojiť,napíšte nám.

ŽIACKY PORADNÝ VÝBOR

V roku 2021 bol v spolupráci Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže založený Žiacky poradný výbor. Mladí ľudia tak budú môcť prvýkrát priamo pripomienkovať pripravované zmeny vo vzdelávaní. 

Po kampani, na ktorej sme spolupracovali s mladými dobrovoľníkmi z Woke, prejavilo záujem o členstvo v ŽPV viac ako 250 žiakov a žiačok. Takmer mesiac prebiehali netradičné výberové konania vo všetkých regiónoch Slovenska a vybrali sme 16 členov ŽPV. Rozhodli sme sa však ísť ešte ďalej a zapojiť aj tých, ktorí sa nemohli stať členmi ŽPV. Prvé pripomienkovanie začne v januári 2022.

AKO ZLEPŠIŤ ŽIVOT MLADÝCH ĽUDÍ v obciach a mestách?

Ak chceme zlepšiť život mladých ľudí a zmeniť smutné čísla z prieskumov*, najlepšie je začať pracovať priamo v mestách a obciach, kde mladí ľudia žijú alebo študujú. V Petržalke sme začali pripravovať koncepciu rozvoja práce s mládežou, dokument, ktorý určí priority samosprávy v oblasti práce s mládežou na ďalšie roky.

V roku 2021 prebiehali workshopy s mladými ľuďmi, stretnutia mládeže so samosprávou a terénne zisťovanie, do ktorých sa zapojilo viac ako 250 detí, mladých ľudí a predstaviteľov samosprávy. Okrem toho sme realizovali dotazníkové prieskumy a individuálne rozhovory. Prvé výsledky zisťovaní zverejníme v marci a na základe dát začneme vypracúvať koncepciu. Ak by ste sa chceli do jej tvorby zapojiť, napíšte nám na milan.polesensky@iuventa.sk.

MÁTE NÁPAD a chuť meniť veci okolo seba k lepšiemu, ale chýbajú vám peniaze?

Jedna z najčastejších otázok od aktívnych mladých ľudí je: ako mám získať peniaze na financovanie dobrých nápadov? Ako napísať projekt, keď som ešte žiadny nepísal?

V roku 2021 sme preto pripravili nový workshop "Ako napísať dobrý projekt". Dozviete sa na ňom, akú štruktúru má mať projekt, ako postupovať pri jeho písaní, kde môžete získať dotácie alebo granty a napíšete si skúšobný projekt priamo na mieste. Workshop je určený pre úplných začiatočníkov a pre menší počet účastníkov, aby sme sa mohli venovať každému naplno. Ak by ste mali záujem zúčastniť sa workshopu v roku 2022, kliknite na nezáväznú prihlášku.

V roku 2022 pokračujeme aj s našimi stálymi podujatiami

Ak by ste sa chceli zúčastniť niektorých z pripravovaných podujatí na prvý polrok 2022, môžete sa nezáväzne prihlásiť a po otvorení podujatia vám pošleme informácie ako prvým.
Všetky naše podujatia sú hradené zo štátneho rozpočtu a pre účastníkov zadarmo.

REFRESH - školenie koordinátorov žiackych školských rád (víkendové vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR)

SAMO - Strategické plánovanie pre samosprávy

(víkendové vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR)

Ako napísať dobrý projekt

(workshop pre úplných začiatočníkov)

Ako založiť mládežnícky parlament

(workshop)

Zapájanie mladých ľudí a podpora participácie v obciach a mestách (workshop)

Rozvojový program pre žiacke školské rady

(séria workshopov pre členov ŽŠR)

Kick-up! pre koordinátorov žiackych školských rád

(séria webinárov)


Nezáväznú prihlášku nájdete TU.

Pre informácie o ďalších podujatiach sledujte náš Facebook, alebo nám pošlite svoj e-mail a napíšeme Vám. 

BUDETE MAŤ INFORMÁCIE
AKO PRVÝ

Pošlite nám svoj e-mail a budete mať informácie o podujatiach a príležitostiach ako prvý

Pošlite nám svoj e-mail

Milan Polešenský


Regionálny koordinátor pre Bratislavský kraj
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Tel.: +421 903 459 169

E-mail: milan.polesensky@iuventa.sk

* údaje vyplývajú z prieskumov Rady mládeže Slovenska a IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže.

:-( ops

Tento e-mail som Vám poslal na základe predchádzajúcej spolupráce alebo účasti na podujatiach. Ak Vás informácie nezaujímajú kliknite nižšie a Váš kontakt vymažem.

Vymazanie kontaktu z adresára