dfs

Petržalská mapa športu:  kluby, športoviská a miesta na športovanie vo vašom okolí 

43% mladých ľudí nedôveruje samospráve obce alebo mesta a 66% nedôveruje VÚC. Domnievajú sa, že nie sú zapojení do rozhodovania a nemôžu nič ovplyvniť. 

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT V PETRŽALKE 

Petržalka bude mať mládežnícky parlament, nový poradný a iniciatívny orgán starostu a Miestneho zastupiteľstva.