VZDELÁVANIE A PARTICIPÁCIA

Viac ako polovica študentov, ktorí dnes nastupujú do školy bude pracovať v zamestnaniach, ktoré zatiaľ neexistujú.
Potrebujeme zručnosti, nie tituly.

Každý nárast globálnej teploty vyvoláva vojny, nepokoje a nestabilitu

Klimatické zmeny predstavujú priamu hrozbu svetovej bezpečnosti.

Pokračujeme tam, kde nás pred rokom korona zastavila

Chceme, aby sa mladí ľudia cítili vo svojej mestskej časti dobre.

Mládežnícky parlament v Petržalke

Petržalka bude mať mládežnícky parlament, nový poradný a iniciatívny orgán starostu a Miestneho zastupiteľstva. 

To najdôležitejšie: od začiatku sme Petržalský mládežnícky parlament pripravovali spolu s mladými ľuďmi, ktorí najlepšie vedia čo potrebujú.

Záleží nám na našich mestách a máme odvahu meniť veci k lepšiemu 

Mládežnícke parlamenty by mali by byť plnohodnotne zapájané do tvorby mládežníckej politiky v mestách a obciach.

Rozhoduj o svojom meste: 
Zvolili sme členov Petržalského mládežníckeho parlamentu

Víkendové vzdelávanie Projekt je zmena pre pracovníkov s mládežou, na ktorom sa naučíte písať vlastné projekty.

Ďalší zo série worskhopov Ako napísať dobrý projekt pre členov žiackych školských rád stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja.